Nagrody i wyróżnienia


     

Nagroda Literacka im. Klemensa Janickiego (2011)

Nagroda promuje oryginalną twórczość artystyczną w sztuce, literaturze i muzyce, a także w zakresie działalności dziennikarskiej. 

Nagroda Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej (2012)

Nagroda Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej promuje dokonania literackie i kulturowe wybitnych kobiet, działalność na wielu frontach aktywności życiowej, niezwykłą innowacyjność i chęć tworzenia unii pomiędzy antytetycznymi środowiskami.

Statuetka „Feniksa” – nagroda ekspresjonistyczna im. Tadeusza Micińskiego (2014)

Nagroda promuje twórców, którzy odważnie wkraczają w nowe obszary eksploracji naukowej, literackiej i artystycznej, a przy tym akcentują ekspresję i głębię filozoficzną. 

Srebrny medal „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwycięża) im. Hipolita Cegielskiego (2014)

Srebrny Medal Labor Omnia Vincit – „Praca Wszystko Zwycięża”, prestiżowe wyróżnienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Sześciokrotna laureatka ,,Złotych Tulipanów" w plebiscycie ,,Wpływowa Kobieta Dolnego Śląska " w latach (2012 - 2017).

Wyróżnienie z okazji 75 rocznicy urodzin przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie (2015)

Trzykrotna laureatka plebiscytów Gazety Wrocławskiej ,,Kobieta Wpływowa” (2016-2018)

Europejski Medal Poezji i Sztuki ,,Homer" - Europan Medal of Poetry and Art - ,,Homer" (2016)


(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Na stronie wykorzystano ilustracje Joanny Hrk z tomów wierszy 
Karoliny Kusek pt.: "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" i "Dzieci Marsa"