Wykazy bibliograficzne

     

Bibliograficzny wykaz wydanych książek Karoliny Kusek

Słonecznikowe nutki, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław 1982 
Na Ziemi i wyżej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Wrocław 1985 
Spacerkiem przez pole, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988 
Barwy lata, Krajowa Agencja Wydawnicza, Katowice 1989 

Bibliograficzny wykaz opracowań krytyczno-literackich dotyczących twórczości Karoliny Kusek  

Adamczykowa Zofia, Świat dziecka ocalić..., (o najnowszym tomie poezji Karoliny Kusek, Obrazki z naszego dzieciństwa), ,,Guliwer’’ 2009, nr 4, s. 48-53. 
Adamczykowa Zofia, O poezji Karoliny Kusek z perspektywy edukacji przedszkolnej, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 297-308. 

Bibliograficzny wykaz publikacji w czasopismach naukowo-literackich poświęconych twórczości Karoliny Kusek

Nowe Książki, miesięcznik, pismo krytyki literackiej i naukowej, Hanna Lebecka, Bajki przedsenne - Mały księżyc i inne wiersze na noc Karoliny Kusek. 
Publikacja poświęcona tomikowi Moje krajobrazy. Wydawnictwo Instytut Książki, Warszawa 10/2006. 

Karolina Kusek w Bibliografii z Zakresu Historii i Krytyki Literatury 2006

Bibliografi a z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego za rok 2006, 
Opracowanie Alfred Mieczkowski, Krystyna Kuć, 
Redakcja Ewa Gruda

Wykaz nagród i wyróżnień przyznanych Karolinie Kusek 

Nagroda Literacka im. Klemensa Janickiego (2011) 
Nagroda Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej (2012) 
Statuetka „Feniksa” – nagroda ekspresjonistyczna im. Tadeusza Micińskiego (2014) 

Wykaz wystaw inspirowanych wierszami Karoliny Kusek

Hrk Joanna, Odbitki prawdy, wernisaż wystawy. Wystawa ilustracji do Dzieci Marsa, Karoliny Kusek. Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Łódź, 18.04.2017. 
Hrk Joanna, Ilustracja, wernisaż wystawy. Wystawa ilustracji do Objęłam spojrzeniem świat dziecka, Karoliny Kusek... 

(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Na stronie wykorzystano ilustracje Joanny Hrk z tomów wierszy 
Karoliny Kusek pt.: "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" i "Dzieci Marsa"