Twórczość w publikacjach naukowo-literackich

 

Nowe Książki 

miesięcznik, pismo krytyki literackiej i naukowej, 
Hanna Lebecka - Bajki przedsenne - 
o wierszach Karoliny Kusek,
Wydawnictwo Instytut Książki, 
Warszawa 2006 

Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego za rok 2006 

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 
Wydawca: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa 2008  

Ślad 

dwujęzyczna prezentacja 
wierszy Karoliny Kusek, 
Brulion Literacki (polsko-hiszpański), 
Wydawnictwo ,,Biblioteka Śladu’’ wyd. XXXIII, 
Słupsk 2009 

Guliwer

specjalistyczny kwartalnik poświęcony
literaturze dla dzieci. 
Alicja Baluch o wierszach dla dzieci 
i dziecięcych Karoliny Kusek, 
Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk”nr 1 (91), 
Katowice 2010  

Frunę do was Pegazem 

Nad wierszami Karoliny Kusek dla dzieci Danuta Mucha, 
Wydawnictwo ,,Astra”, 
Łódź 2010 

Poezja i Dziecko

numer kwartalnika literackiego, w całości poświęcony twórczości Karoliny Kusek, 
red. Stanisław Grabowski, 
Wydawnictwo ,,Poezja i Dziecko”,
Warszawa 2010  

Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci

praca zbiorowa badaczy literatury, 
red. Danuta Mucha, 
Wydawnictwo ,,Astra”, 

Serca na słoneczniku 

analiza poezji dla dzieci, w tym twórczości Karoliny Kusek 
autor Grażyna Orlewska, 
Wydawca: ,,Nauczycielskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe - Nastok” 
Piotrków Trybunalski 2010 

Tradycje filozoficzne 

zbiór prac międzynarodowych badaczy na temat poezji, w tym Karoliny Kusek, 
red. Tatiana Stepnowska, 
Wydawca: ,,Instytut Literatury Zachodniej Uniwersytetu Moskiewskiego”, 
Moskwa 2011

Liryka dziecięca Karoliny Kusek 

studia literaturo¬znawcze Baran Zbigniew Wydawnictwo ,,Koliber”, 
Nowy Sącz 2011 

Recenzje Badaczy Literatury

publikacja poświęcona tomikowi żałobnemu Karoliny Kusek ,,Pomiędzy świtem a zmierzchem”, 
(wersja pol.-ros.), 
Wydawnictwo ,,Biblioteka Tematu”, 
Bydgoszcz 2011 

Temat

kwartalnik literacki, numer w całości poświęcony 
twórczości Karoliny Kusek, 
red. Dariusz Tomasz Lebioda, 
Wydawnictwo Biblioteka ,,Tematu” nr 14/15, 
Bydgoszcz 2012  

Okolica Poetów 

kwartalnik literacki, prezentacja wierszy 
Karoliny Kusek, 
Wydawnictwo ,,Jerzy Szatkowski”, nr 56/57 
Owińska 2012  

Polska i obca literatura dla dzieci i młodzieży na warsztacie współczesnych badaczy  

praca zbiorowa, w całości poświęcona twórczości Karoliny Kusek, 
red. Danuta Mucha - Uniwersytet J. Kochanowskiego, 
Wydawca: ,,Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie”, 
Piotrków Trybunalski 2014

Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego

prace naukowe, w tym o twórczości Karoliny Kusek, 
red. Ewa Jaskółowa - Uniwersytet Śląski, 
,,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, 
wydanie nr 23, nr 3243, 
Katowice 2014 

Świat podparty gęsim piórem

o życiopisaniu Karoliny Kusek 
autor Stanisław Grabowski, 
Oficyna Wydawnicza ,, Aspra-JR”, 
Warszawa 2015 

Portret poetki

red. Stanisław Grabowski, 
Oficyna Wydawnicza ,, Aspra-JR”, 
Warszawa 2015 

Dziecko wśród pól motyw rustykalny w poezji dla dzieci - studia i szkice,

o poezji Karoliny Kusek, Zofia Ożóg-Winiarska, Wydawca: ,,Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, 
Kielce 2016  

Naiwność czy głębia

zbiór kilkunastu szkiców poświęconych autorom, 
tekstom, tematom i zjawiskom literackim 
 m.in. Karolinie Kusek, 
 Zofia Adamczykowa, 
 Wydawnictwo Śląsk, 
 Katowice 2019 

Diplomatisches Magazin

oficjalny niemiecki miesięcznik dyplomatyczny,  
promocja książki ,, Dzieci Marsa”,
Berlin, 10/11-2022

(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Na stronie wykorzystano ilustracje Joanny Hrk z tomów wierszy 
Karoliny Kusek pt.: "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" i "Dzieci Marsa"