Wykaz prac badaczy literatury, naukowców, tłumaczy, dziennikarzy…

związanych z twórczością Karoliny Kusek 
     

A
Adamczykowa Zofia
 1. Świat dziecka ocalić..., (o najnowszym tomie poezji Karoliny Kusek, Obrazki z naszego dzieciństwa), ,,Guliwer’’ 2009, nr 4, s. 48-53. 
 2. O poezji Karoliny Kusek z perspektywy edukacji przedszkolnej, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 297-308. 
 3. O poezji Karoliny Kusek, ,,Wychowanie w Przedszkolu’’ 2011, nr 1. Adamczykowa Zofia, 
 4. Posłowie, [w:] Pomiędzy tęczą a błotnym kamieniem, Wyd. Biblioteka ,,Tematu”, nr 57, Bydgoszcz 2012, s. 86-93. 
 5. Naiwność czy głębia? (O literaturze dziecięcej), [w:] Polska i obca literatura dla dzieci i młodzieży na warsztatach współczesnych badaczy, Piotrków Trybunalski 2014, s. 9-24. 
 6. Obrazowanie paidalne w dziecięcych wierszach Karoliny Kusek, [w:] O tym, co Alicja odkryła. W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, s. 334-345. 
Ałykow Agata: 
 1. Trzy kobiety z książką w tle, ,,Słowo Polskie”, Wrocław 26.03.1999, s. 21. 
B
Baluch Alicja:  
 1. Barwne i słoneczne szkiełka poezji (o wierszach dla dzieci Karoliny Kusek), „Guliwer” 2010, nr 1, s. 47-51. 
Baran Zbigniew:
 1. Liryka dziecięca Karoliny Kusek, [w:] „Guliwer” [1] Z zagadnień literatury dziecięcej (studia i materiały), Warszawa 1995, s. 61-68. 
 2. Przeszłość zachować głęboko w sercu, czyli o poezji Karoliny Kusek, „Nietakty”, Wrocław 2001, nr 5, Rok V, nr 27, (10) 2001, s. 18-20 (cz. I). Przeszłość zachować głęboko w sercu...czyli o poezji Karoliny Kusek, „Nietakty”, Wrocław 2002, Rok VI, nr 28, (11) 2002, nr 1, s. 10-14, (cz. II). 
 3. Egzystencjalistyczne zamyślenia Karoliny Kusek w jej poezji dziecięcej, s. 79-92, Wolfgang Jőhling jako odkrywca myślenia poetyckiego” Karoliny Kusek, (o niemieckojęzycznym przykładzie wyboru poezji dla dzieci), [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 271-284. 
 4. O Poetce z Wrocławia i o konferencji, (międzynarodowej konferencji dot. twórczości Karoliny Kusek, UJK, Piotrków Trybunalski 2010), „Znaj” 2010, nr 7, s. 52-54. 
 5. O nim pamiętać… poetycko i z miłością, [w] Recenzje badaczy literatury, [w] Pomiędzy świtem a zmierzchem, Wyd. Biblioteka ,,Tematu”, Warszawa 2011. 
Beszczyńska Zofia: 
 1. Być poetą, (rec. tomiku K. Kusek Spacerkiem przez pole, Warszawa 1988), „Nowe Książki” 1989, nr 3, s. 58-60 
Błaszczyk Lidia:
 1. W stronę życia, „Poezja i Dziecko” 2010, nr 17-18, s. 115-116. 
Bocian Marianna: 
 1. Odkrywanie prawdy i urody świata (o poezji Karoliny Kusek dla dzieci), „Że”, Wrocław 1990, nr 6, s. 17-22. 
 2. Czym jest utrata człowieczeństwa?, „Bez kurtyny” 1997, nr XI, s. 19.(Bok), Wiersze dla małych i dużych, „Ziemia Kaliska” 2001, nr 9, s. 12. 
Brzoza Elżbieta: 
 1. Z serca do serca, „Poezja i Dziecko” 2010, nr 17-18, s. 113-114. 
Bujak-Lechowicz Jolanta:
 1. Poezja jest lekarstwem przeciw samotności. O wartości słowa i uczucia w twórczości Karoliny Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010. s. 199-206. 
D
Drobek – Bukowska Grażyna: 
 1. Przekłady wierszy Karoliny Kusek na łamach ,,Horyzontów”. Referat z Międzynarodowej Konferencji dot. twórczości Karoliny Kusek, UJK, Piotrków Trybunalski 2010.
F
Frycie Stanisław: 
 1. Liryczny wizerunek Korczaka oraz dziecka i jego potrzeb [w:] Objęłam spojrzeniem świat dziecka. Opinie badaczy literatury, Warszawa 2012. 
G 
Gomułka Kazimiera:
 1. Karolina Kusek - przyjaciel szkoły w Orzeszkowie, „Poezja i Dziecko” 2010, nr 17-18, s. 182-186.  
 2. Pani Karolina - 45 lat w służbie dziecka, „Kurier Gminy” Wołów 2015. 
Grabowski Stanisław:
 1. Spojrzenie na debiutantów, (rec. tomiku K. Kusek Słonecznikowe nutki, Wrocław 1982), „Radar” 1982, nr 41, (316), s. 14-16. 
 2. Pytalik, Mikołajek i Jakubek. (o tomiku K. Kusek Słonecznikowe nutki) , „Tu i Teraz” 1983, Wrocław 1982, nr 8, s. 10. 
 3. Z dzieci lepszy świat się narodzi, (recenzja tomiku K. Kusek Obrazki z naszego dzieciństwa, Bydgoszcz 2009), ,,Wychowanie w Przedszkolu” 2010, nr 1, s. 60-61 
 4. Szkic do portretu Karoliny Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010. s. 11-17. 
 5. Smak cukierków ze Żmurkowego sklepiku, „Akant” 2011, nr 3, s. 34-35. 
 6. Tajemniczy cień i barwna reszta, „Akant” 2013, nr 12. 
 7. Czym SŁOWO poety przy tym widmie..., „Akant” 2014, nr 2. 
 8. Świat podparty gęsim piórem. Sztuka poetycka Karoliny Kusek, „Poezja Dzisiaj” 2014, nr 107, s. 74-87. 
 9. Spotkanie z poezją dla dzieci [Karoliny Kusek], „Akant” 2015, nr 2, s. 31-32. 
 10. Wszystko jasne, (recenzja tomiku K. Kusek Ty jesteś moim słońcem. Wiersze wybrane, Wrocław 2015), „Akant” 2015, nr 3, s. 33. 
 11. Słowo jak dłoń przyjaciela, (recenzja tomu K. Kusek Pomiędzy świtem a zmierzchem. Meżdu rasswetom a zakatom, Warszawa 2011), „Akant” 2015, nr 3, s. 36-37. 
 12. Światła zapalone pośród mroków (o tomie Dzieci Marsa), pisarze.pl, sierpień 2016. 
H
Hammarberg Thomas:
 1. Korczak, notre maître des droits de l’enfant. Korczak – nasz nauczyciel praw dziecka [w:] Objęłam spojrzeniem świat dziecka, Wyd. Wriart, Warszawa 2012, s. 
Henczel Remigiusz:
 1. Stary Doktor w Genewie [w:] Objęłam spojrzeniem świat dziecka, Wyd. Wriart, Warszawa 2012, s. 
Harazińska Joanna: 
 1. Techniki translatorskie w rosyjskiej i niemieckiej wersji tłumaczenia twórczości Karoliny Kusek - analiza porównawcza [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 285-294. 
Hrk Joanna:
 1. Fotoilustratorka Joanna Hrk o współpracy z Karoliną Kusek, katalog wystawy "Odbitki prawdy" – Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Łódź 2017
K
Kalbarczyk Małgorzata:
 1. Między tradycją a nowoczesnością, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010. s. 61-78. 
Kątny Marek:
 1. Dziecko i natura, czyli świat przedstawiony w poezji Karoliny Kusek [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 153-161. Interesująca pozycja naukowa, (recenzja książki D. Muchy „Frunę do was Pegazem...”. Nad wierszami Karoliny Kusek dla dzieci, Łódź 2010), „Temat” 2012, nr 14-15. 
 2. Patrzę z troską na świat dziecka [w:] Objęłam spojrzeniem świat dziecka. Opinie badaczy literatury, Warszawa 2012. 
Kielian Marian:
 1. Wiersze Karoliny Kusek – uwagi o przekładzie na język francuski, (referat z Międzynarodowej Konferencji dot. twórczości K. Kusek), UJK, Piotrków Trybunalski 2010. 
Kiełtyk-Zaborowska Izabela:
 1. Dziecko i dzieciństwo w twórczości Karoliny Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s.163-173. 
Konieczka Jędrzej:
 1.  Karolina Kusek. Słownik poetów dla dzieci, „Poezja i Dziecko” 2004, nr 3, s. 65-67. 
Kumiega Jerzy:
 1. Poetka w wianku ze stokrotek, (wywiad z K. Kusek), „Guliwer” 1997, nr 4, s. 24-27
Kumiega Jerzy i Kusek Karolina: 
 1. Spotkania z przyrodą. Antologia prac literackich dzieci z Dolnego Śląska, Wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego, Wrocław 1997. 
 2. Portret rodzinny. Antologia prac literackich dzieci z Dolnego Śląska, Wyd. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego, Wrocław 2000. 
L
Lawrenczuk Ludmiła:
 1. O przekładzie ,,Z babcią za rękę Karoliny Kusek” na język ukraiński. Refleksje translatorskie (referat z Międzynarodowej Konferencji dot. twórczości Karoliny Kusek), UJK, Piotrków Trybunalski 2010. 
Lebecka Hanna:
 1. Bajki przedsenne (rec. tomiku K. Kusek Moje krajobrazy, Wrocław 2005), „Nowe Książki” 2006 nr 10, s. 74-75. 
Lebioda Dariusz Tomasz: 
 1. Czas i natura. Posłowie, [w:] K. Kusek Taniec czasu, Wyd. Biblioteka Tematu, nr 53, Warszawa 2011. 
 2. Epitafium Andrzeja Kremera, [w] Recenzje badaczy literatury, [w] Pomiędzy świtem a zmierzchem, Wyd. Biblioteka Tematu, Warszawa 2011. 
 3. Epitafium Andrzeja Kremera, Wyd. Biblioteka Tematu 2012, nr 14-15, s. 171-172, taż: Epitafium Andrzeja Kremera, pisarze.pl, 2 sierpnia 2011. 
 4. Poezja prawdziwa, „Temat” 2012, nr 14-15, s. 170-171. 
 5. Serduszko na łańcuszku, „Temat” 2012, nr 14-15, s. 172-173. 
 6. Drżące serce dziecka, [w:] Objęłam spojrzeniem świat dziecka, Wyd. Wriart, Warszawa 2012, s. 25-30. 
 7. Pośród wierszy i tematów Karoliny Kusek, pisarze.pl, 15 grudnia 2014. 
Leszczyński Grzegorz: 
 1. Łąki szczerbatego Pegaza, „Guliwer” 1996, nr 6, s. 31-33. 
 2. Porozmawiajmy o poezji (recenzja tomiku K. Kusek Na ziemi i wyżej, Wrocław 1985), „Nowe Książki” 1987, nr 4, s. 85-90. 
 3. Posłowie, [w:] K. Kusek Moje krajobrazy...” Wrocław 2005. 
Luterek Grzegorz:
 1. Urodzinowy prezent, (recenzja tomiku K. Kusek, Zielona Góra 1998), „Czas Kultury” 2000, nr 5, s. 72-73 
Ł
Łodzińska Jolanta: 
 1. Spotkanie z poetką - Karoliną Kusek, „Wychowanie w Przedszkolu” 1998, nr 3, s. 227 - 228, (portr.) 
Ługowska Jolanta:
 1. Pejzaż liryczny w twórczości Karoliny Kusek dla dzieci - między tradycją a współczesnością [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wydawnictwo Astra, Łódź 2010, s. 49-60. 
M
Martinek Libor:
 1. W kręgu wartości w tomie ,,Z babcią za rękę’’ K. Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wydawnictwo Astra, Łódź 2010. s. 265-270. 
Migała Ewelina:
 1. W kręgu twórczości Karoliny Kusek dla dzieci. Międzynarodowa Konferencja Naukowa W 70-tą rocznicę urodzin poetki, „Kalejdoskop Uniwersytecki”, Piotrków Trybunalski 2011. 
Migdał Robert:
 1. Jestem babcią - prozą, która sprząta i gotuje, „Gazeta Wrocławska’’, dz. kultura, 24-25 stycznia2009, s. 13 (portr.). 
 2. Bajki i wiersze Karoliny Kusek w Internecie, „Gazeta Wrocławska, dz. kultura, 16 luty 2010. 
 3. Ukazał się tom Objęłam spojrzeniem świat dziecka, „Gazeta Wrocławska”, dz. kultura, 19 czerwca 2012, (okł.). 
 4. Baśniowy świat Karoliny Kusek, „Gazeta Wrocławska, dz. kultura, 24 września 2013.(port.) Migdał Robert, W hołdzie wielkiej poetce,, „Gazeta Wrocławska”, dz. kultura, 03 czerwca 2016. (port.)  
 5. Z przesłaniem dla przyszłych pokoleń, „Gazeta Wrocławska”, dz. kultura, 27 czerwca 2016, (okł.). 
Mucha Bogusław: 
 1. Non Omnis Moriar [w] Recenzje badaczy literatury, [w:] Pomiędzy świtem a zmierzchem, Wyd. Biblioteka ,,Tematu”, Warszawa 2011. 
Mucha Danuta: 
 1. Wybiegnij nieco w przyszłość. Wiersze o śmierci czyli temacie ,,tabu”. (Wnuczko wiosenko moja Karoliny Kusek i Jabłonka Danuty Wawiłow), ,,Gazeta Kulturalna” 2006, nr 11 s. 17. 
 2. Topos przemijania w poezji Karoliny Kusek, ,,Horyzonty” 2008, nr 20, s.36-40. 
 3. Jest na Ziemi takie miejsce…, ,,Horyzonty” 2008, nr 20 s. 41-49. 
 4. Wybranka Muzy, (wywiad D. Muchy z K. Kusek), ,,Horyzonty” 2008, nr 19, s. 115. 
 5. W kręgu poetyki Karoliny Kusek, ,,Kwartalnik Polonistyczny” 2009, nr 1-2, s. 77-93. 
 6. Słów kilka o poetce Karolinie Kusek, ,,Horyzonty 2009”, nr 22 s. 42-58. 
 7. Czas w twórczości Karoliny Kusek, „Studia Słowianoznawcze”, T. 8, Piotrków Trybunalski 2009, s. 405-411. 
 8. Topos domu w twórczości Karoliny Kusek [w:] Dum a ceske a polske literature. Dom w czeskiej i polskiej literaturze. Sbornik z mezdnarodnoj vedecke konferencje. Materiały z konferencji naukowej (Opava, 14-15 listopadu 2006, Opava 14-15 listopada 2006), Opava 2009, s. 224-230 
 9. Czas w poezji Karoliny Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci s. 93-98, Krytycy i badacze o wierszach Karoliny Kusek, s. 123-129. Wyd. Astra, Łódź 2010. 
 10. Syndrom utraconego dzieciństwa w poezji Karoliny Kusek, „Znaj” 2010, s. 50-52. Intencje i wartości wierszy Karoliny Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010 s. 217-245. 
 11. Studium dzieciństwa w poezji Karoliny Kusek, „Temat” 2012, nr 14-15, s. 50-52, (zdj.). Niezapomniany Stary Doktor i dzieci’ [w:] Objęłam spojrzeniem świat dziecka. Opinie badaczy literatury, Warszawa 2012. 
 12. Dziecko i jego babcia oczami Karoliny Kusek [w:] Rodzina w obliczu współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, t.2, Wyd. Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2013, s. 353-358. 
N
Nieporek-Szamburska Bernadetta:
 1. (recenzja Pomiędzy tęczą a błotnym kamieniem i Gdy oniemieli wieszcze. Wyd. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 23, Red. H. Synowiec, Katowice 2014, s. 207-212. 
O
Olszewska Bożena: 
 1. Liryka pejzażu ojczystego Karoliny Kusek na tle tradycji gatunku [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karo¬liny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 31-48  
Orlewska Grażyna: 
 1. Topos babci w zbiorze wierszy Karoliny Kusek - Z babcią za rękę (refleksje z lektury), [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 113-121. Taż: „Pomosty”, Pismo Piotrkowskiej Grupy Literackiej 2008, nr 22, s. 13-15 [tytuł zm.]. 
 2. Topos babci z tomiku Z Babcią za rękę [w:] Serca na słoneczniku Wyd. Nauczycielskie Towarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Nastok”, Piotrków Trybunalski 2010, str.139-146. 
Ożóg-Winiarska Zofia:
 1. A ja chciałabym poznać cię bliżej... - w kręgu pytań dziecka. O poezji dla dzieci Karoliny Kusek, [w:] 
 2. Szkice z literatury dla dzieci, Toruń 2003. s. 92-105. Taż: „Studia Słowianoznawcze” T.3 (2002), s. 193-207; „Edukacja Humanistyczna”, T. 2 (2002) s. 147-156. 
 3. Florystyczne fantazmaty dzieciństwa w poezji Karoliny Kusek, [w:] 
 4. W kręgu tradycji i współczesności poezji dla dzieci, Wyd. PATI, Warszawa 2009, s. 133-152. Taż: Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, red. D. Mucha, Wyd. Astra, Łódź 2010. 
 5. Słoneczne pejzaże Karoliny Kusek,, „Wychowanie w Przedszkolu” 2008, nr 4, s. 58-60. Karolina Kusek mówi do Ciebie..., [w:] W stronę Słońca, Wyd. PATI, Warszawa 2010, s. 5-7. 
 6. Heliocentryczne krajobrazy Karoliny Kusek, „Poezja i Dziecko” 2006, nr 1, s. 41-43 (recenzja tomiku K. Kusek Moje krajobrazy. Wybór wierszy dla dzieci, Wrocław 2005. Tekst także w j. niem.). 
 7. Nocne pejzaże w liryce dla dzieci, Toruń 2002, s. 63-68, s. 111-113 i in. 
 8. Przyroda w liryce dla dzieci u schyłku XX wieku, Piotrków Trybunalski 2001, s. 55-62, 126-130 i in. 
 9. Przyjaźń dziecka z przyrodą [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980), pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz, Katowice 2008, s. 268 i in. 
 10. Przekład wierszy Karoliny Kusek, które były publikowane na łamach czasopisma: np. „Horyzonty” 2013/27; „Horyzonty” 2010/23; „Horyzonty” 2010/24; „Poezja i Dziecko” 2010/ 1-2. 
 11. Powróć Pegazie, spod słońca na Ziemię. Dorośli i dzieci w poetyckich krajobrazach Karoliny Kusek, [w:] tejże, Dziecko wśród pól. Motyw rustykalny w poezji dla dzieci. ,,Studia i szkice”, Kielce 2016. 
 12. Przekład tomiku poetyckiego Karoliny Kusek na język włoski Malowane słońcem, Wyd. PATI ,Warszawa 2009. 
P
Pawlik Marcin: 
 1. Wokół angielskiego przekładu - Z babcią za rękę Karoliny Kusek, Międzynarodowa Konferencja Naukowa W kręgu twórczości Karoliny Kusek dla dzieci. W 70. rocznicę urodzin Poetki, Piotrków Trybunalski, wrzesień 2009. 
Podhorodecki Michał:
 1. Posłowie, Wilgotny fiolet, [w:] Ty jesteś moim słońcem. Wiersze wybrane (wersja pol.-chińs.), Wyd. Biblioteka „Tematu” nr 81, Warszawa 2015, s. 61-65. 
Potocka Justyna Ewa:
 1. Czarne ptaki [recenzja tomu wierszy K. Kusek, Gdy oniemieli wieszcze, 2013, maszynopis]. 
Potrzebowska Kinga:
 1. Kalendarium życia i twórczości [Karoliny Kusek], „Poezja i Dziecko” 2010, nr 17-18, s. 21-36. 
R
Ratyńska Hanna:
 1. Z babcią za rękę i inne książki dla dzieci „Wychowanie w Przedszkolu” 1997, nr 3, s. 182-184 (recenzja tomiku K. Kusek, Z babcią za rękę, Wrocław 1996). 
 2. Poezja i dziecko „Wychowanie w Przedszkolu” 2011, nr 1, s. 60 [o numerze „Poezji i Dziecka” poświęconym K. Kusek]. 
Rogala Stanisław:
 1. O życiopisaniu Karoliny Kusek, pisarze.pl, marzec 2016. 
Romanska Lydie:
 1. Specyficzne zagadnienia przekładu wierszy z tomu Z babcią za rękę, [Karoliny Kusek ], [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 255-264. 
S
Skulska Ela:
 1. Dziecko myśli sercem (wywiad) „Gazeta Dzieci” Wrocław 1994-1995, nr1 Spotkanie, Frunę do Ciebie motylem (rozmowa z Karoliną Kusek), Kurier Krapkowicki” 2004, nr 52, s. 8. 
Srokowski Stanisław:
 1. Świat realny, świat fikcji (rec.enzja tomiku K. Kusek Słonecznikowe nutki, Wrocław 1982), „Opole” 1982, nr 8, s. 24-25. 
Stepanowska Tatiana:
 1. Z babcią za rękę Karoliny Kusek w przekładzie na język rosyjski. (Z doświadczeń tłumacza), [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 249-254. 
 2. Obraz liryczny w wierszach Karoliny Kusek. Pomiędzy świtem a zmierzchem. Tradycje filozoficzne, tom I, Wyd. Instytutu Literatury, Uniwersytet Moskiewski, Moskwa 2011. s. 288-294. 
Stójowa Elżbieta:
 1. Jaka to pora roku nastanie po mojej zimie..... Rozmowa z Karoliną Kusek, „Wychowanie w Przedszkolu” 1996, nr 10, s. 589-591. 
Studniarczyk Paulina:
 1. Karolina Kusek - szkic do portretu „Znaj” 2010, nr 7, s. 55-58. 
T
Tomkowski Jan:
 1. Wrona - ptak bardzo poetycki..., [w:] Gdy oniemieli wieszcze, Warszawa 2013, s. 75-78. 
Trusiewicz Ewa: 
 1. Księżyc potrząsa galotami. Bajki pani Karoliny (rozm. portr.), „Słowo Polskie” Wrocław 1997, nr 45, s. 3. 
 2. Wywiad z Karoliną Kusek ,,Słowo Polskie” 22-23 luty 1999 s. 5 
U
Ungeheuer-Gołąb Alicja:
 1. Życiodajna opowieść Kobiety-Babki-Poetki (o poezji dla dzieci Karoliny Kusek), „Akant” 2009, nr 3, s. 28. 
 2. Pieśń dla wnuków (o liryce dziecięcej Karoliny Kusek), [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 99-112. 
 3. Posłowie, [w:] Atramentowym szlakiem Wyd. Biblioteka „Tematu”, nr 42, Warszawa 2011, s. 128-134. 
 4. Tak cicho… [w] Recenzje badaczy literatury, [w] Recenzje badaczy literatury, [w] Pomiędzy świtem a zmierzchem, Wyd. Biblioteka ,,Tematu”, Warszawa 2011. 
W
Waksmund Ryszard:
 1. Posłowie, [w:] Z babcią za rękę, Wrocław 1996, s. 38-39. 
 2. Karolina Kusek w roli dramaturga, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010. s. 311-320. Taż: „Temat” 2012, nr 14-15, s. 56-58. 
Walasik Martyna: 
 1. Przez poezję do dziecięcych umysłów, „Znaj” 2010, nr 7, s. 59-61. 
Wardach Jadwiga:
 1. Jak lekarstwo przeciw samotności, „Konkrety”1996, 30 maja, s.12. 
WB [Wioletta Bojda], Kusek Karolina. Nota biogr., [w:] Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Bojda W.: Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży, wyd. 2 popr. i uzup., Piotrków Trybunalski 2007, s. 367-368. 
Wlezień Tomasz:
 1. Ich i jej twarze. III Konkurs poezji Karoliny Kusek, Orzeszków. „Kurier Gmin”, Wołów 2004, 11.05, s. 8. 
V
Vasquez-Velasquez Renato: 
 1. Refleksje tłumacza gwatemalskiego na język hiszpański, „Poezja i Dziecko” 2010, nr 1-2, s. 15. 
Z
Zawodzińska- Bukowiec Kinga:
 1. Motywy i tematy wierszy Karoliny Kusek jako elementy konstrukcji poetyckiego obrazu, „Horyzonty” 2009, nr 21. 
 2. Wielka poezja w pięknych słowach - o poetyckiej metodzie i wybranych zabiegach językowych w wierszach Karoliny Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010. s. 177-198. 
Zioła Kalina Izabela: 
 1. W kolorze śniegu i szkarłatu [recenzja tomu wierszy K. Kusek Pomiędzy świtem a zmierzchem 2011, maszynopis]. 
Zhao Si: 
 1. Niewinne dziecko [w:] Ty jesteś moim słońcem, (wersja pol.-chińs.), Wyd. Biblioteka „Tematu” nr 81, Warszawa 2015, s. 67-69. 
Ż
Żak Ewa: 
 1. Rano raz forte, raz piano / wyśpiewują ptaki, czyli o muzycznych aspektach w twórczości Karoliny Kusek, [w:] Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, Wyd. Astra, Łódź 2010, s. 207-213. 
 2. Płacz dziecka zagłuszał mi ciszę wewnętrzną, Rozmowa z Karoliną Kusek, „Temat” 2012, nr 14-15, s. 59-65. 
 3. Atramentowym szlakiem (recenzja tomiku wierszy Karoliny Kusek), [w:] blog literacki Z drugiej strony ciszy, 19.09.2013. 
 4. Karoliny Kusek rozmowa z wiekiem dzieciństwa (recenzja tomiku K. Kusek Obrazki z naszego dzieciństwa, Bydgoszcz 2009), [w:] Wiadomości 24.pl, 2.05.2014. 
 5. Gdy oniemieli wieszcze. Liryczny pamiętnik Karoliny Kusek, [w:] Wiadomości 24.pl, 11.02.2014. 
 6. Poezja współczująca. (o tomiku Ty jesteś moim słońcem K. Kusek), [w:] Wiadomości 24.pl, 9. 03. 2015  Pobierz Plik: Alfabetyczny wykaz opracowań nt. twórczości K.Kusek.pdf


(alfabetycznywykazopracowant.twrczocik.kusek.pdf)


(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Na stronie wykorzystano ilustracje Joanny Hrk z tomów wierszy 
Karoliny Kusek pt.: "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" i "Dzieci Marsa"