Bibliograficzny wykaz publikacji w czasopismach 

naukowo - literackich poświęconych twórczości Karoliny Kusek


     
1. Nowe Książki, miesięcznik, pismo krytyki literackiej i naukowej, Hanna Lebecka, Bajki przedsenne - Mały księżyc i inne wiersze na noc Karoliny Kusek. Publikacja poświęcona tomikowi Moje krajobrazy, Wydawnictwo Instytut Książki, Warszawa 10/2006.

2. Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego za rok 2006. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa 2008.

3. Ślad, dwujęzyczna prezentacja wierszy Karoliny Kusek. Brulion Literacki (polsko-hiszpański), Wydawnictwo ,,Biblioteka Śladu’’, wyd. XXXIII, Słupsk 2009.

4. Guliwer, specjalistyczny kwartalnik poświęcony literaturze dla dzieci, Alicja Baluch o wierszach dla dzieci i dziecięcych Karoliny Kusek. 
Wydawnictwo Naukowe ,,Śląsk”, Katowice 1 (91) 2010 

5. Frunę do was Pegazem. Nad wierszami Karoliny Kusek dla dzieci. Danuta Mucha, Wydawnictwo ,,Astra”, Łódź 2010. 
 
6. Poezja i Dziecko, numer kwartalnika specjalnie poświęcony twórczości Karoliny Kusek pod red. Stanisława Grabowskiego, Warszawa 2010, Wydawnictwo ,,Poezja i Dziecko”, Warszawa 2010, nr 1-2/17-18.

7. Twórczość poetycka i sceniczna Karoliny Kusek dla dzieci, praca zbiorowa pod red. Danuty Muchy, Wydawnictwo ,,Astra”, Łódź 2010

8. Serca na słoneczniku, analiza poezji dla dzieci, o twórczości Karoliny Kusek, autor Grażyna Orlewska. 
Wydawca ,,Nauczycielskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe - Nastok”, Piotrków Trybunalski 2010 

9. Liryka dziecięca Karoliny Kusek (studia literaturo¬znawcze Baran Zbigniew), Wydawnictwo ,,Koliber”, Nowy Sącz 2011.

10. Tradycje filozoficzne, zbiór prac międzynarodowych badaczy m.in. na temat twórczości Karoliny Kusek, autor Tatiana Stepnowska. 
Wydawca: Instytut Literatury Zachodniej, Uniwersytet Moskiewski, Moskwa 2011 

11. Recenzje Badaczy Literatury. Publikacja poświęcona tomikowi Pomiędzy świtem a zmierzchem (wersja pol.-ros.). Wydawnictwo Biblioteka ,,Tematu”, Bydgoszcz 2011.

12. Temat, kwartalnik literacki, numer w całości poświęcony twórczości Karoliny Kusek, pod red. Dariusza Tomasza Lebiody, 
Wydawnictwo Biblioteka ,,Tematu”, nr 14/15, Bydgoszcz 2012.

13. Okolica Poetów, prezentacja wierszy Karoliny Kusek. Wydawnictwo ,,Jerzy Szatkowski”, Skoki 2012, nr 56/57.

14. Polska i obca literatura dla dzieci i młodzieży na warsztacie współczesnych badaczy, praca zbiorowa pod red. Danuty Muchy, poświecona twórczości Karoliny Kusek. 
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2014.

15. Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, prace naukowe m.in. na temat twórczości Karoliny Kusek, pod red. Ewy Jaskółowej - Uniwersytet Śląski. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, wydanie nr 23, nr 3243, Katowice 2014  

16. Świat podparty gęsim piórem. O życiopisaniu Karoliny Kusek. Stanisław Grabowski, Oficyna Wydawnicza ,, Aspra-JR”, Warszawa 2015.

17. Portret poetki, publikacja okolicznościowa z okazji 75-rocznicy urodzin Karoliny Kusek, pod red. Stanisława Grabowskiego. 
Oficyna Wydawnicza ,, Aspra-JR”, Warszawa 2015 

18. Dziecko wśród pól, motyw rustykalny w poezji dla dzieci. Zofia Ożóg-Winiarska, Studia i szkice, Kielce 2016.

19. Naiwność czy głębia, zbiór kilkunastu szkiców poświęconych autorom, tekstom, tematom i zjawiskom literackim. Zofia Adamczykowa, Wydawnictwo Śląskie, Katowice 2019.  

20. Diplomatisches Magazin, oficjalny niemiecki miesięcznik dyplomatyczny,  promocja książki ,, Dzieci Marsa” Berlin, 10/11-2022.

(c)2021, Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Na stronie wykorzystano ilustracje Joanny Hrk z tomów wierszy 
Karoliny Kusek pt.: "Objęłam spojrzeniem świat dziecka" i "Dzieci Marsa"